గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రెండు ఓట్లు సైకిల్ గుర్తుపై వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు.

ఏలేశ్వరం మండలం, పెద్దనాపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎం.పి అభ్యర్థి సునీల్ గారు మరియు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కల్పన గారు. గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రెండు ఓట్లు సైకిల్ గుర్తుపై వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి రెండు ఓట్లు సైకిల్ గుర్తుపై వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు.