ఈరోజు ప్రత్తిపాడు మండలం, రాచపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం

ఈరోజు ప్రత్తిపాడు మండలం, రాచపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజాగారి సతీమణి సత్యప్రభ గారు .

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఈరోజు ప్రత్తిపాడు మండలం, రాచపల్లి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారం