కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సతీమణి సత్యప్రభ గారు

వై.ఎస్.ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన ఏలేశ్వరం మండలం, తిరుమాలి గ్రామ ఎస్.సి కాలనీకి చెందిన సుందరపల్లి మణిరాజు, బొండాడ అబ్బులు, మొయ్య అబ్బులు, నేరియ్య, గుత్తుల సత్తిబాబు లకు కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా సతీమణి సత్యప్రభ. ఈ కార్యక్రమంలో సూతి అప్పలరాజు (బూరయ్య), చందువోలు నాగరాజు, పసల సూరిబాబు, ఏనుగు అర్జునుడు, సూతి బాబులు, కోరుకొండ నూకరాజు, కొరపాటి మణికుమార్, వాతాడ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సతీమణి సత్యప్రభ గారు