రౌతులపూడి లోని ఎస్.సి కాలనీకి చెందిన 50 మందికి కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న వరుపుల రాజాగారు

పులి మధు ఆధ్వర్యంలో వై.ఎస్.ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన రౌతులపూడి లోని ఎస్.సి కాలనీకి చెందిన 50 మందికి కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజాగారు .

/ In Activities / By admin / Comments Off on రౌతులపూడి లోని ఎస్.సి కాలనీకి చెందిన 50 మందికి కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్న వరుపుల రాజాగారు