ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వరుపుల రాజా గారి సోదరి కాంతి గారు.

ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు ప్రత్తిపాడు మండలం, పాండవులపాలెం, పొదురుపాక గ్రామాలలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి కాంతి గారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న వరుపుల రాజా గారి సోదరి కాంతి గారు.