రాజా గారి కార్యాలయంలో కలిసి తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేసిన ప్రత్తిపాడు మండలం, ఒమ్మంగి గ్రామ యువత.

ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజాగారిను ఈరోజు ఉదయం ప్రత్తిపాడులోని తన కార్యాలయంలో కలిసి తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేసిన ప్రత్తిపాడు మండలం, ఒమ్మంగి గ్రామ యువత.

/ In Activities / By admin / Comments Off on రాజా గారి కార్యాలయంలో కలిసి తమ సంఘీభావాన్ని తెలియజేసిన ప్రత్తిపాడు మండలం, ఒమ్మంగి గ్రామ యువత.