ఏలేశ్వరం మండలం, తిరుమాలి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న

ఏలేశ్వరం మండలం, తిరుమాలి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వరుపుల రాజాగారి సోదరి కాంతి గారు .

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఏలేశ్వరం మండలం, తిరుమాలి గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న