ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.

ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు ప్రత్తిపాడు మండలం, గోకవరం, మెట్టుచింత, ఉలిగోగుల, వేములపాలెం గ్రామాలలో ప్రచారం నిర్వహించిన తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా వరుపుల రాజా గారి సోదరి శ్రీమతి కాంతి గారు.