ఏలేశ్వరంలో విశ్రాంత ఉద్యోగులు (రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్) ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న

ఈరోజు ఉదయం ఏలేశ్వరంలో విశ్రాంత ఉద్యోగులు (రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్) ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్నమన తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ అభ్యర్థి వరుపుల రాజా గారు.

/ In Activities / By admin / Comments Off on ఏలేశ్వరంలో విశ్రాంత ఉద్యోగులు (రిటైర్డ్ ఎంప్లాయిస్) ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమావేశంలో పాల్గొన్న