వీర్ల సూరిబాబుకు వరుపుల రాజా ఆత్మీయ పలకరింపు….

వీర్ల సూరిబాబుకు వరుపుల రాజా ఆత్మీయ పలకరింపు….

బైక్ పై నుండి పడి గాయపడిన శంఖవరం మండలం, అన్నవరం గ్రామానికి చెందిన వీర్ల సూరిబాబును పలరిస్తున్న డిసిసిబి చైర్మన్, అప్కాబ్ వైస్ చైర్మన్ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వరుపుల రాజా.

/ In Activities / By admin / Comments Off on వీర్ల సూరిబాబుకు వరుపుల రాజా ఆత్మీయ పలకరింపు….