“వరుపుల తమ్మారావు ఫౌండేషన్” ఆధ్వర్యంలో

“వరుపుల తమ్మారావు ఫౌండేషన్” ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రౌతులపూడి మండలం, ఎన్.ఎన్.పట్నంలో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం.

/ In Activities / By admin / Comments Off on “వరుపుల తమ్మారావు ఫౌండేషన్” ఆధ్వర్యంలో